Milieudoelstellingen

Het is de uitgesproken doelstelling van Cellpack Electrical Products, om bij alle activiteiten, het milieu zo gering mogelijk te belasten:

• Milieu vriendelijke producten worden bij voorkeur toegepast
• Ruw materiaal en energie worden spaarzaam gebruikt
• Vermijden van afval heeft voorrang boven hergebruik
• Zoveel mogelijk afzien van milieu belastende grondstoffen en productie middelen
• Waar mogelijk en zinvol is de recyclebaarheid van nieuwe producten een vereiste

Verder streeft Cellpack Electrical Products ernaar de bedrijfsmilieu bescherming continu te verbeteren.

Alle medewerkers worden overeenkomstig hun werkzaamheden omtrent milieu bescherming geïnformeerd, gekwalificeerd en gemotiveerd. Ze zijn allemaal verplicht deze huisregels, in het kader van hun werkzaamheden, uit te voeren, teneinde de wettelijke en door de plaatselijke autoriteiten opgestelde regels te volgen. 

De uitwerking op het milieu van onze bedrijfs –en productie processen worden getest, beoordeelt en indien nodig geoptimaliseerd. Tijdens de aanschaf van nieuwe installaties hebben milieu vriendelijke varianten de voorkeur. De inzet van nieuwe technologieën in productie, verwerking en toepassing van onze producten zorgt ervoor, dat potentiële gevaren voor mens en milieu waar mogelijk worden uitgesloten. Wij oriënteren ons daarbij op de nieuwste stand van de techniek en de economische mogelijkheden.  
   

Er worden voorzorgsmaatregelen getroffen om de belasting voor het milieu, die door mogelijke ongevallen zouden kunnen ontstaan, te verminderen of te vermijden.

Contractanten, die op ons bedrijfsterrein werken, worden verplicht, onze milieu relevante regels en procedures toe te passen. Er is een actieve, open dialoog met klanten, leveranciers, autoriteiten en het publiek. Met onze klanten en leveranciers worden alle ecologische eisen beoordeelt en vervolgens in de praktijk toegepast.

 
© 2018 BBC Group 16.11.2016