Polityka ochrony środowiska

W zakresie wszystkich dziedzin, jak również wszelkich poczynań na środowisko naturalne, Cellpack Electrical Produkts przyjął sobie za cel:

wprowadzać i stosować produkty przyjazdne środowisku naturalnemu,
oszczędnie zużywać surowce i energię używaną w produkcji,
jako priorytet ponownie zagospodarować odpady w miarę możliwości,
z dużą przychylnością zrezygnować z zastosowania surowców obciążających proces produkcji i środowisko naturalne,
w nowo wytwarzanych produktach, gdzie tylko możliwe i zasadne, stosować materiały ponownie przetwarzalne.

W przyszłości Cellpack Electrical Products zobowiązuje się do poprawy i ochrony środowiska naturalnego.

Wszyscy pracownicy będą, stosownie do swoich wykonywanych zadań, poinformowani i przeszkoleni w zakresie ochrony środowiska naturalnego, jak również zostaną zobligowani do przestrzegania przepisów wewnętrznych oraz urzędowych.

Wpływ na środowisko naturalne, naszych procesów wewnętrznych i produkcyjnych, będzie sprawdzany, oceniany i optymalizowany. W sytuacji zakupu nowej linii produkcyjnej, uprzywilejowane będą warianty jej optymalizacji, które będą miały dobroczynny wpływ na środowisko naturalne.Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii w procesie przetwórstwa i produkcji naszych produktów, będziemy troszczyć się o to, aby potencjalne zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego było możliwie jak najmniejsze. Bedziemy dodatkowo zapoznawać się z możliwościami dobroczynnego wpływu na środowisko naturalne na najwyższym poziomie technicznym i gospodarczym.

Będą czynione przygotowania zmniejszenia lub uniknięcia skażenia środowiska, które mogą wyniknąć w sytuacji awarii.

Firmy wykonawcze pracujące na terenie naszego zakładu, będą zobowiązane do przestrzegania przepisów i procesów wewnętrznych. Będziemy aktywnie uczestniczyć w otwartym dialogu z klientami, dostawcami, urządami i społeczeństwem. Wszystkie ekologiczne zapotrzebowania będziemy oceniać i w naszym handlu stosownie uwzględniać, wliczając w to naszych klientów i dostawców.

 
© 2018 BBC Group 16.11.2016