Kwaliteit

Op grond van een succesvolle klant-leveranciersrelatie en met als uitgangsvoorwaarde de positie op de wereldmarkt continu uit te breiden, heeft Cellpack Electrical Products zich de volgende doelen gesteld:

• Naleving van een hoge, constante kwaliteit van producten en diensten
• Vroegtijdige onderkenning van mogelijke veranderingen van het gewenste product
• Voorkomen van uitval
• Behalen van de hoogste klanttevredenheid

Het managementsysteem van Cellpack Electrical Products is gewaarmerkt in overeenstemming met de richtlijn over kwaliteitsmanagement ISO 9001 Herziening 2008. Alle interne processen en de hele organisatie voldoen aan de eisen van deze richtlijn.

 
© 2018 BBC Group 16.11.2016