Jakość

W związku z tym, że jakość jest fundamentem dla budowy wzajemnie korzystnych relacji między dostawcą a klientem oraz gwarancją stałego wzrostu i umacniania pozycji na świecie, Cellpack Electrical Products, jako zasadnicze, uznaje następujące cele:

• produkcja wyrobów i wykonywanie usług o stałej, najwyższej jakości
• wczesne wykrywanie wszelkich odstępstw od przyjętych standardów
• unikanie błędów
• osiąganie satysfakcji klientów

Oczywiście, system zarządzania Cellpack Electrical Products jest certyfikowany zgodnie z normą zarządzania jakością ISO 9001.

Wszelkie wewnętrzne procesy oraz sama organizacja spełniają wymogi wspomnianej normy.

Aczkolwiek certyfikacja naszego systemu zarządzania jest krokiem milowym, stanowi ona jedynie jeden z elementów ulepszania naszych wyrobów i usług. Aby sprostać przyszłym wymogom – wewnętrznym i zewnętrznym – w dalszym ciągu rozwijamy i ulepszamy nasz system zarządzania.

 
© 2018 BBC Group 16.11.2016